23.02.2021

Asfalt tankplaats in Alkmaar weer volledig dieselresistent

HVC Groep is een toonaangevend energie- en afvalbedrijf. Bij het verwerken van afval beoogt de firma energie om zoveel mogelijk secundaire bouwstoffen uit het verbrande afval te halen en wekt zij elektriciteit op uit de warmte die hierbij vrijkomt. De energie wordt gebruikt voor huishoudens uit de omliggende gemeenten.

Tijdens het proces van het verwerken van afval maakt HVC Groep gebruik van groot materieel. Om dit groot materieel te kunnen voorzien van brandstof heeft deze een eigen afleverpunt, waar meer dan 25.000 liter op jaarbasis wordt getankt. De voorziening dient te zijn aangesloten op een zogenaamde OBAS (Olie Benzine Afscheider Systeem). 

1/1

Het asfalt op de dieseltankplaats van deze afvalverwerkingscentrale was zeer aangetast en brokkelde af door mogelijke dieselmorsing. Om het potentiele bodemrisico door het indringen van diesel tegen te gaan, diende de vloer weer volledig vloeistofdicht te worden gemaakt. Hier moest dan ook een passende oplossing voor komen. 

Dergelijke afleverpunten dienen conform de vigerende normen te worden aangelegd en te worden onderhouden door gecertificeerde aannemers. Conform de BRL 7700 wordt een vloer ontworpen en aangelegd, waarna door de gecertificeerde aannemer een KIWA-certificaat aan de opdrachtgever wordt overhandigd.  

Een op maat gemaakt systeem
Jaarlijks wordt de voorziening gecontroleerd en zo nodig hersteld door een gecertificeerd aannemer. Na zes jaar dient de voorziening gekeurd te worden door een ‘door de raad van accreditatie’ onafhankelijk inspectiebureau. In overleg met het bevoegd gezag zocht HVC Groep naar een geschikte oplossing voor het bestaande afleverpunt op hun terrein in Alkmaar. Op advies van Symitech B.V, welke het ontwerp en de aanleg onder certificaat heeft verzorgd, is in samenspraak met Triflex een kunsthars gebonden beschermlaag op het bestaande asfalt ontworpen. Bij het opgestelde ontwerp is de beschadiging van de bestaande asfaltvoorziening door aantasting van diesel in ogenschouw genomen. 

Vloeistofdicht en dieselresistent
Alvorens een ontwerp kon worden gemaakt moest worden bepaald hoe diep de oude asfalt ondergrond was aangetast en of hier hechting op te verkrijgen viel. Symitech B.V. heeft in samenwerking met Triflex hechtproeven op diverse diepten verricht. Op basis van deze resultaten is een plan van aanpak en een planning opgesteld.  Er is gekozen voor een koud en snel uithardende, vloeibare tweecomponenten, gepigmenteerde kunsthars. Het op maat gemaakte systeem is resistent tegen diesel, geheel vloeistofdicht én heeft een goede aanhechting op het asfalt waardoor beschadiging van het asfalt wordt tegengegaan.

Om een goede hechting van de kunsthars gebonden beschermlaag aan het asfalt te waarborgen, is de oude aangetaste ondergrond vakkundig tot op de millimeter weg gefreesd. Aansluitend is de ondergrond aangestraald met water. Door ongelijkmatige aantasting op het bestaande asfalt zijn middels verschillende freesgangen diverse diepten ontstaan.

Als eerst begonnen de verwerkers met het stralen van de ondergrond, waarna deze met het Triflex-systeem werd geëgaliseerd. Hierna is de ondergrond geschuurd om een zo vlak mogelijke ondergrond te krijgen, waarna er een slijtlaag is aangebracht. Tot slot is de ondergrond voorzien van een Triflex Finish. Het resultaat is een 100% vloeistofdichte en dieselresistente vloer die weer voor jaren meegaat. 

Benieuwd naar de mogelijkheden of heeft u een andere vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via +31 (0)38 460 20 50, mail naar info@triflex.nl of laat een bericht achter via het contactformulier. We helpen u graag verder.

 

VRIJBLIJVEND CONTACT OPNEMEN