Milieu en veiligheid

Milieu en veiligheid

Onze productie, producten en de applicatie worden allemaal afzonderlijk aan kwaliteitscontroles gekoppeld. Te denken valt aan ISO voor productie, CE keurmerk voor product en externe controles op applicatie. Bekijk daarvoor ook onze technische goedkeuringen. Triflex staat voor kwaliteit en wil dit altijd kunnen garanderen.

Veiligheid op de werkvloer

Triflex is als dochter van de Follmann groep nauw betrokken bij de productieprocessen van Follmann & Co. Milieubescherming en de veiligheid op de werkvloer aldaar worden professioneel georganiseerd en continu verbeterd en aangepast.

Bevorderen verantwoorde productie

Triflex steunt de doelstellingen van REACH die overeenkomen met ons eigen streven naar het bevorderen van verantwoorde productie, gebruik en verwerking van onze producten. Onze afdeling ‘Milieu en Veiligheid’ werkt nauw samen met onze leveranciers om de vereiste informatie, over de producten die we kopen, te verkrijgen en om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de registratievereisten van REACH zodra ze van kracht worden.

Responsible Care

Continu verbeteren gezondheid, veiligheid en milieu

Triflex steunt tevens de doelstellingen van het Responsible Care®-programma.
Responsible Care® is een door de chemische industrie geïnitieerd programma. Er wordt gecommuniceerd met de vele betrokkenen over producten en productieprocessen en wereldwijd wordt door bedrijven samengewerkt om continu de aandachtspunten op het gebied van gezondheid, veiligheid en het milieu te verbeteren. De Responsible Care® ethiek helpt onze industrie om veilig en duurzaam te opereren met oog voor de komende generaties.

Graag verwijzen wij u naar de pagina met onze technische goedkeuringen. En als u vragen heeft, dan kunt u ons altijd bellen via telefoonnummer +038 460 20 50 of u kunt mailen naar info@triflex.nl.