Brancheverenigingen

Innovatie vinden wij belangrijk bij Triflex. We staan niet stil en daarbij is het belangrijk om continue kennis, inspiratie en informatie te delen én te ontvangen. Daarnaast is het ook van belang dat we op de hoogte blijven van de trends en ontwikkelingen in onze branche.

Dat is ook de reden dat wij lid zijn van verschillende brancheverenigingen. Triflex is lid van:

1. Dumebo DWS

Dumebo DWS is de branchevereniging voor specialistische aannemers voor metalen dak- en gevelsystemen. Ze werken nauw samen met de fabrikanten van dak- en wand panelen en toeleveranciers. Hun doel? Het verhogen van de kwaliteit van metalen gevels en daken.

Meer over Dumebo DWS

2. NOA

De Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) is een brancheorganisatie voor ondernemers van een stukadoors-, vloeren-, terrazzo-, natuursteenbewerking-, blokkenstel-, plafond- en wandmontage of allround afbouwbedrijf. Ze houden zich onder andere bezig met het pensioen en de opleidingen voor alle werknemers in de bedrijfstak. Daarnaast bieden ze juridisch advies, hebben ze een incassoservice en helpen bij ontslagzaken & ziekteverzuimen.

Meer over NOA

3. Vereniging van leveranciers van betonreparatie- en beschermingsproducten (VLB). 

De VLB  heeft als doel om het kwaliteitsniveau van betonreparatie- en beschermingsproducten in de branche te waarborgen, te verbeteren en te optimaliseren. De leden van de VLB zijn alle producenten en fabrikanten van hoogwaardig beton, coatings en kunststoffen voor de bouw en aanverwante toepassingsgebieden.

Meer over VLB

4. VVVF

De Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF) is opgericht in 1907. De VVVF werkt aan een gelijk speelveld voor de verf- en drukinktindustrie en ondersteunt de ledenbedrijven op het gebied van compliance, werkgeverschap, innovatie en duurzaam ondernemen. De VVVF zorgt er op een innovatieve en duurzame manier voor dat onze leefomgeving kleurrijk is en langer meegaat.

Meer over VVVF

5. Nationaal DakenPlan

Vanuit een coalitie van meer dan zestig partners werkt Nationaal DakenPlan samen aan een leefbaarder, klimaatbestendiger en natuur inclusiever Nederland. Het gezamenlijke doel is om mensen meer bewust te maken van het potentieel van multifunctionele daken. Daarom delen de partners van het Nationaal DakenPlan graag hun kennis over onder andere wet- en regelgeving en worden de financieringskansen in kaart gebracht. Daarnaast is educatie ook een belangrijk onderwerp, zo worden de (volgende generatie) vakmensen klaargestoomd, om multifunctionele daken te ontwerpen, erover te adviseren en om te begeleiden bij de aanleg van de daken.

Meer over Nationaal DakenPlan

6. Vereniging bouwwerk begroeners

Vereniging Bouwwerk Begroeners (VBB) is een branchevereniging op het gebied van begroeide daken, groene gevels en multifunctionele daken. Triflex en de andere aangesloten specialisten van de VBB bundelen en delen hun expertise en dragen zo bij aan een optimale toepassing en verspreiding van hun kennis en ervaring onder architecten, aannemers, woningbouwverenigingen, gemeentes, VvE’s en andere belanghebbenden. Duurzaamheid is daarbij een van de kernbegrippen: alleen op die manier kunnen we samen werken aan een groene toekomst met alle ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.

Meer over VBB

7. Bouwend Nederland - Vakgroep Specialistische Wegenbouw

De Vakgroep Specialistische Wegenbouw behartigt de specifieke belangen van circa 45 infrabedrijven op het gebied van frezen, wegdek onderhoudstechnieken, geleiderail, verkeersmaatregelen, wegdekreiniging en wegmarkeringen. De vakgroep richt zich op de technische en organisatorische zaken.

Meer over Bouwend Nederland

8. ERF (European Road Federation)

‘Designing the road of the future’ 

Dat is een van de doelen van de European Road Fedaration (ERF). De ERF is een non-profitorganisatie die de standpunten van de Europese wegeninfrastructuur sector coördineert en fungeert als platform voor onderzoek en dialoog over de mobiliteitskwestie. Werkgroepen vormen de kern van de ERF-activiteiten en bieden een ideaal platform voor het uitwisselen van kennis.

Als producent van wegmarkering materiaal is het belangrijk dat Triflex hier betrokken bij is. Wij zijn al jaren actief als lid van ERF en daarnaast ook lid van de werkgroepen: “Working Group on Road Markerings” & “Sustainable Roads”. Wij blijven het belangrijk vinden om altijd op de hoogte te zijn, mee te gaan met de ontwikkelingen (zoals verduurzaming & autonoom rijden) en samen te werken aan de road of the future.

Meer over ERF
VEXPAN

9. Vexpan

Vexpan is het Platform Parkeren Nederland, opgericht in 1986. Adviesbureaus, bouwbedrijven, exploitanten, gemeenten, projectontwikkelaars en alle andere bij de parkeersector betrokken partijen vinden elkaar binnen Vexpan. Alle onderwerpen gerelateerd aan parkeren hebben de volledige aandacht van Vexpan. Deze organisatie streeft ernaar de verschillende belanghebbenden met elkaar te verbinden door informatie-uitwisseling in het kennisnetwerk, om zo integraal de kwaliteit van het vakgebied parkeren continu te verbeteren.

Meer over Vexpan

10. PNNL

Parkeer Netwerk Nederland (PNNL) informeert en inspireert al ruim tien jaar iedereen die actief en geïnteresseerd is in parkeren. Ze brengen de markt, experts en beslissers samen en maken kennis en nieuwe inzichten beschikbaar. Ze zijn een kennisnetwerk dat zich richt op organisaties en professionals die een faciliterende rol hebben in parkeren. Echt alles over parkeren, voor en door professionals. Dat is Parkeer Netwerk Nederland.

Meer over PNNL

11. NRP 

Het Nationale Renovatie Platform (NRP) is hét kennisnetwerk voor transformatie en renovatie van de bestaande gebouwde omgeving. NRP is een kennisnetwerk voor de volle breedte van de vastgoedsector. Alle partners committeren zich aan de belangrijkste opgave van nu: de vernieuwing van de bestaande gebouwde omgeving. Dit gaat over actuele maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, binnenstedelijke vernieuwing, de vraag naar woonruimte en een circulaire economie.

De partners van NRP zijn koplopers die zich samen inzetten voor een duurzaam (her)gebruik van de bestaande gebouwde omgeving door renovatie en transformatie.

Meer over NRP