25.06.2024

Hoe is het nu met onze stagiaires bij Triflex?

De afgelopen vijf maanden hebben Máno en Tyron bij Triflex gewerkt als stagiaires en zich volop ingezet voor hun scripties en waardevol werk verricht. Nu hun stageperiode ten einde komt, blikken we terug op hun prestaties, uitdagingen en leerervaringen.

Máno & Tyron, terugblik op stage bij Triflex

Wat hebben jullie afgerond in de afgelopen periode?

"In de afgelopen periode heb ik voornamelijk onderzoek verricht. Ik heb interviews gehouden, een enquête uitgezet en de verkregen antwoorden geanalyseerd. Op dit moment verwerk ik de laatste verkregen informatie in de verschillende hoofdstukken van de scriptie. Vervolgens zal ik de conclusie, uiteindelijke analyse en het advies afronden. Dit gaat gebeuren in de komende dagen, want mijn deadline komt dichterbij", vertelt Máno.

Tyron vertelt: "ik heb mij beziggehouden met het afstudeeronderzoek naar het Triflex BTS-P kwartszand fijn systeem en de toepassing ervan op houten en betonnen balkons. Ik heb hierbij kennis opgedaan over het Triflex-systeem en de toepassing op balkons en uiteindelijk een adviesrapport opgesteld. Ik heb alles ingeleverd, onlangs mijn eindpresentatie gegeven en ik ben afgestudeerd met een 7,5!

Wat zijn de volgende stappen?

"Na het afronden van het verslag moet dit ingeleverd en beoordeeld worden. Vervolgens zal er een eindpresentatie gehouden worden op de Hanzehogeschool. Daarna zal ik genieten van een welverdiende vakantie en vervolgens op zoek gaan naar een baan in de marketing," aldus Máno.

Tyron vervolgt: "Straks start ik aan een nieuwe studie waar ik veel zin in heb."

Wat liep gemakkelijk en waar liep je tegen aan tijdens je stageperiode?

"Ik vond het contact met mijn collega’s en de bereidheid van de klanten om interviews af te nemen erg positief. De respons op de enquête was boven verwachting hoog. Het was lastig om specifieke informatie over de vloeibare kunststofmarkt voor de infrastructuursector te verkrijgen. Daarnaast waren er in het begin wat vertragingen bij het opzetten van het onderzoek," vertelt Máno.

Tyron vertelt verder: "de communicatie en samenwerking met collega’s verliepen soepel. Iedereen stond klaar om te helpen en interne interviews konden snel worden ingepland. In de beginfase van de stage kon ik niet alle benodigde informatie verzamelen, wat het traject moeilijker maakte. Dankzij hulp van collega’s kon ik deze tegenslag echter goed opvangen."

Wat zijn tot nu toe de belangrijkste leerpunten?

"Ik heb geleerd om op tijd te stoppen met het zoeken naar informatie en het onderzoek beter in te plannen. Daarnaast heb ik geleerd om mij sneller neer te leggen bij de wensen van mijn begeleiders. Door het uitstel voor de beoordeling van mijn rapport zal pas in september duidelijk worden of ik geslaagd ben. Het rapport zelf wordt eind deze maand voor de eerste keer ingeleverd," aldus Máno.

"En ik heb geleerd om te gaan met tegenslagen en om oplossingen te bedenken. Ook heb ik veel geleerd over het maken van LCA-analyses," vertelt Tyron.

Wat hoop je dat er met de resultaten gedaan wordt?

Máno sluit af: "ik hoop dat mijn onderzoek een bijdrage zal leveren aan het inzicht in de infrastructuurmarkt en dat Triflex hiermee verder kan groeien in deze sector. Ondanks dat ik mezelf als een introvert persoon beschouw, heb ik het contact met iedereen binnen Triflex als goed en gemakkelijk ervaren. Ik blik terug op een leuke stage bij Triflex."

Tot slot vertelt Tyron: "ik hoop dat mijn bevindingen gebruikt worden voor een vervolgonderzoek naar de bouwkundige toepassingen van het Triflex BTS-P systeem. Ik heb een adviesrapport opgesteld dat als basis kan dienen voor toekomstig onderzoek. Verder heb ik mijn stage als zeer positief ervaren. Ik werd goed ontvangen door mijn collega’s, genoot van de werksfeer en voelde veel vertrouwen van mijn begeleiders. Ik zou zeker de uitdaging nogmaals aangaan."

Wil je ook bij ons komen werken of stagelopen? Bekijk dan hier onze openstaande vacatures. Extra leuk: leer je toekomstige collega's alvast kennen door hun persoonlijke verhalen te lezen.