Gemalen

Gemalen zijn essentiële schakels in de Nederlandse waterhuishouding. Ze pompen water in en uit een gebied en zorgen ervoor dat wateroverlast zo veel mogelijk wordt voorkomen. Overtollig water wordt vanuit de polders uitgemalen naar de grote meren, plassen en kanalen. Op deze manier wordt het waterniveau uitstekend op peil gehouden. Triflex biedt oplossingen in het renoveren en onderhouden van gemalen.

Vloeren van boezemgemaal in duurswold door Triflex

Boezemgemaal

Via een boezemgemaal wordt het overtollige water in een boezem naar de zee gevoerd. Na verloop van tijd kunnen de betonnen constructievloeren van gemalen gaan slijten, omhoogkomen en uiteindelijk loslaten. De vloeren zijn dan niet langer beschermd. De duurzame systemen van Triflex zijn scheuroverbruggend en zorgen bovendien voor een veilig oppervlak door de antislipstructuur.

triflex rioolgemaal

Rioolgemaal

Het afvalwater van woningen en bedrijven wordt via het riool naar de zuiveringsinstallatie gepompt. Het rioolwater legt een lange weg af. Dit zorgt voor rotting in het water en daardoor komen er gassen vrij. Dit resulteert in zwavelzuur dat beton en ijzer kan wegvreten. Gevolg: de constructie van de riolering en het gemaal verzwakt. Wij bieden oplossingen die ervoor zorgen dat aantasting door rioolgassen niet meer plaatsvindt. Denk hierbij aan hoogwaardige systemen voor het afdichten van dilataties en het beschermen- en renoveren van beton.

Casestudy rioolgemaal Delfland

Het rioolwater dat in rioolgemaal Delfland komt, legt een lange weg af. Dat zorgt voor rotting van het rioolwater en daardoor voor veel rioolgassen. Dat resulteert in zwavelzuur dat beton en ijzer kan wegvreten. De gehele constructie van de riolering en het gemaal verzwakt hierdoor. Bij de renovatie is een nieuwe betonlaag aangebracht die is afgewerkt met Triflex SmartTec. De Triflex SmartTec coating zorgt ervoor dat aantasting door rioolgassen niet meer plaatsvindt.

De coating die in het verleden werd toegepast, is volgens het hoogheemraadschap erg hard, maar daardoor ook star. Dat maakte de coating gevoeliger voor scheuringen bij botsingen met rioolvreemde objecten in vergelijking met een ééncomponentcoating. Triflex SmartTec is in hoge mate resistent tegen waterstofsulfide (H2S) en zwavelzuur (H2SO4), chemische stoffen die in de kelder vrij spel hebben. 

SmartTec afwerking Rioolgemaal Delfland
Lees meer

Meer weten over onze oplossingen voor gemalen of heeft u een andere vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder!

Neem vrijblijvend contact op