Bodembeschermende voorzieningen

Op plaatsen in het bedrijf waar met vervuilende stoffen wordt gewerkt zal in veel gevallen van overheidswege een vloeistofdichte voorziening worden verlangd. De producten van Triflex kunnen meer dan alleen horizontale oppervlakken beschermen en afdichten. Zo hebben wij ook systemen die geschikt zijn voor het afwerken van randen, opstanden en zelfs verticale wanden. Het naadloos afdichten van onder andere opvangbakken, stortbakken, calamiteitenvoorzieningen en tankputten is dan ook geen enkel probleem.

triflex

Chemicaliën opslag- of opstelplaats

Opslagtanks die op betonnen funderingen staan, dienen duurzaam te worden beschermd tegen het indringen van vocht tussen de aansluiting van de tank en de terp. Daar waar de Triflex producten een uitstekende hechting garanderen op de meest uiteenlopende ondergronden zijn de systemen bij uitstek geschikt voor deze toepassing. Door koude applicatie van de Triflex systemen wordt brandgevaar uitgesloten.

opvangbak waterdicht afgewerkt met triflex

Lek- en calamiteitenbakken 

Het afdichten van een tankput of calamiteitenbak kan op verscheidene manieren gebeuren. Al naar gelang de kwaliteit van de ondergrond, regelgeving, wensen en/of eisen van de opdrachtgever kan Triflex het juiste systeem aanbieden. De zeer korte uithardingstijd (ca. 45 min.), duurzaamheid en de koude applicatie van de Triflex producten zorgen voor minimale overlast en stagnatie. In sommige gevallen kan bijvoorbeeld worden volstaan met het afdichten van de (dilatatie)naden en/of overgangen terwijl sommige putten of bakken een compleet afdichtingssysteem nodig zijn.

Was-, tank- en losplaats

Losplaatsen voor vrachtwagens met een vervuilende lading moeten vloeistofdicht en -kerend worden afgewerkt. Net als industriële wasplaatsen. De heavy duty-systemen van Triflex zijn daar heel geschikt voor. Die beschermen onder de meest extreme omstandigheden het vloerveld tegen indringing van vervuilde (vloei)stoffen en erosie. De systemen hechten op nagenoeg alle ondergronden, asfalt- en betonovergangen in los- en wasplaatsen zijn dan ook eenvoudig af te dichten.

Meer weten over bodembeschermende voorzieningen of bent u benieuwd hoe Triflex u kan helpen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op