?

Facility

Ook alle facilitaire voorzieningen kunnen worden beschermd met de producten van Triflex. Van kelders tot fabriekshallen, opslagloodsen en (industriële) daken: Triflex zorgt voor een maximale verhoging van de veiligheid.

Veiligheidsmarkeringen

Een effectieve manier om de veiligheid in fabriekshallen en op fabrieksterreinen en -daken te verhogen, is het aanbrengen van duidelijke markeringen. Vluchtwegen, verzamelplaatsen en rand- en veiligheidszones zijn perfect te markeren met Triflex-systemen die bestand zijn tegen de zwaarste belasting.

Voor markeringen op het dak is de Triflex Cryl SC 237 uitermate geschikt. Voor belijningen en figuraties kan de markeringsverf Preco Line 300 gebruikt worden. Dit is een zeer goede wegenverf op acrylaatbasis en toepasbaar voor onder andere parkeervakbelijning, trottoirbanden en vlakvulling.

Voor halbelijning biedt Triflex de 2 componenten markeringsverf Preco Line EP 2K. Deze verf is zeer geschikt om toe te passen in bedrijfshallen en industriële loodsen. Met de Preco Line EP 2K wordt een 'glad' afgewerkte belijning aangebracht, welke minder vuil aan zal hechten en daarom minder onderhoud zal vergen dan belijningen met een hogere mate van stroefheid.

Vloeistofdichte oplossingen

Op plaatsen in het bedrijf waar met vervuilende stoffen wordt gewerkt, wordt in veel gevallen van overheidswege een vloeistofdichte afwerking verlangd. Triflex heeft voor bijna alle gevallen de vloeistofdichte oplossing. Al naar gelang de ondergrond, belasting en de wensen van de opdrachtgever kan het aan te brengen systeem worden bepaald.

ProTect

Industriële daken

Door mechanische-, thermische- en chemische invloeden van buitenaf worden hoge eisen gesteld aan de afdichting van industriële dakoppervlakken. Bovendien kenmerken de daken zich vaak door talloze details door vele technische installaties. De uitdaging is om het platte of licht hellende dak zo af te dichten dat het bestand is tegen temperatuurverschillen, lopen op het dak, chemicaliën en zelfs wortelgroei. Triflex biedt elk dak duurzame zekerheid.

Meer over industriële daken
betonreparatie

Reparaties aan beton en cementgebonden oppervlakken

Triflex Cryl RS 240 wordt gebruikt als reparatiemortel op beton en cementgebonden oppervlakken. Het is een tweecomponentenmortel op basis van Polymethylmethacrylaat (PMMA).

De belangrijkste eigenschappen op een rij:

  • Snel uithardend
  • Weerbestendig
  • Slijtvast
  • Hoge mechanische weerstand

Kelder rioolgemaal Delfland

Het rioolwater dat in rioolgemaal Delfland komt, legt een lange weg af. Dat zorgt voor rotting van het rioolwater en daardoor voor veel rioolgassen. Dat resulteert in zwavelzuur dat beton en ijzer kan wegvreten. De gehele constructie van de riolering en het gemaal verzwakt hierdoor. Bij de renovatie is een nieuwe betonlaag aangebracht die is afgewerkt met Triflex SmartTec. De Triflex SmartTec coating zorgt ervoor dat aantasting door rioolgassen niet meer plaatsvindt.

De coating die in het verleden werd toegepast, is volgens het hoogheemraadschap erg hard, maar daardoor ook star. Dat maakte de coating gevoeliger voor scheuringen bij botsingen met rioolvreemde objecten in vergelijking met een ééncomponentcoating. Triflex SmartTec is in hoge mate resistent tegen waterstofsulfide (H2S) en zwavelzuur (H2SO4), chemische stoffen die in de kelder vrij spel hebben. We hebben voor de applicatie diverse hechtproeven uitgevoerd. Uiteindelijk is Triflex SmartTec door middel van spuitapplicatie aangebracht op een vochtige ondergrond.

SmartTec afwerking Rioolgemaal Delfland
Bekijk het nieuwsartikel

Wilt u meer weten over de toepassingen van Triflex SmartTec? Of wilt u advies of informatie over andere producten van Triflex? Neem gerust contact met ons op via +31 38 460 20 50 of per mail.