27.07.2021

Total Cost of Ownership

De term Total Cost of Ownership maakt onderdeel uit van het levensduur denken, wat in de huidige tijd veel beter past bij investeringen in vastgoed. Er wordt binnen deze benadering meer naar de kosten gekeken, verspreidt over de gehele levensduur van de geplande renovatie in plaats van alleen naar de initiële investering. Men wordt als eigenaar van een gebouw of constructie dus meer bewust van de financiële gevolgen van keuzes voorafgaand aan de renovatie.

TCO is een soort financieel geweten voor het denken in levensduur. Het maakt de eigenaar van vastgoed bewust over de hoogte van de totale kosten, gedurende een bepaalde periode (bijvoorbeeld de komende 25 jaar). Op deze wijze krijgt de eigenaar (of eigenaren in het geval van een VvE) de mogelijkheid om niet alleen te sturen op de renovatiekosten, maar ook op de kosten die daarna komen. Naast de initiële investering van de renovatie, is het ook belangrijk om te kijken naar onder andere gebruikskosten (o.a energie, onderhoud en schoonmaak), financieringskosten en een eventuele restwaarde. 

De verwachtte levensduur
Een zeer belangrijk element in deze benadering is de verwachtte levensduur van de keuzes die gemaakt moeten worden tijdens een renovatie. Wat is de levensduur van een installatie? Wat is de restwaarde? Wat zijn de onderhoudskosten tijdens de gehele levensduur? Door dit te vergelijken kan een duurdere installatie qua aanschaf over de gehele levensduur wel eens veel goedkoper uitvallen. Hetzelfde geldt ook voor vloersystemen, galerijen, balkons en parkeervloeren. Triflex levert vloersystemen die naast afdichting, antislip en uitstraling ook nog eens een zeer lange levensduur hebben. Wanneer we de investering samenvoegen met de kosten voor onderhoud en schoonmaak en dit verdelen over een levensduur van bijvoorbeeld 25 jaar, dan komt hier een zeer interessant beeld naar voren voor eigenaren van galerijcomplexen of parkeergarages. Daarnaast is er enkel één keer in die gehele periode een grootschalige renovatie nodig, waardoor overlast tot een minimum beperkt kan worden. 

Korte of lange termijn? 
Het totale kostenplaatje voor een renovatie speelt logischerwijs een cruciale rol bij de keuzes van gebouweigenaren en vastgoedbeheerders. Echter, als de keuze wordt gemaakt voor de laagste renovatiekosten (initiële investering) dan kunnen de kosten op de langere termijn wel eens veel hoger uitpakken. Het is zeker aan te raden om eens een blik te werpen op de kosten over de gehele levensduur, de TCO-benadering kan daarin een handig instrument vormen om hier inzicht in te krijgen. Alle informatie dient verzameld te worden, te denken aan materiaalkosten, de kosten voor energie, het onderhoud, kosten voor beheer, eventuele tussentijdse vervanging van gebouwonderdelen en nog veel meer. De initiële renovatiekosten van het gebouw kunnen daarbij hoog uitvallen en daarom is de keuze voor TCO niet gemakkelijk. Toch heeft TCO nu de wind mee: duurzaamheid en levensduurkosten gaan namelijk zeer goed hand in hand.

Benieuwd naar de mogelijkheden of heeft u een andere vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via +31 (0)38 460 20 50, mail naar info@triflex.nl of laat een bericht achter via het contactformulier. We helpen u graag verder.

VRIJBLIJVEND CONTACT OPNEMEN