12.11.2018

Wegdek en wegmarkering onder stress door hittegolf

De hittegolf die afgelopen zomer ons land teisterde heeft niet alleen een wissel getrokken op de natuur. Ook het wegdek van ’s lands wegen heeft er duchtig onder te lijden gehad. Logisch dat ook de wegmarkering niet ongeschonden is gebleven. Benieuwd naar de invloed van aanhoudende droogte en extreme temperaturen op wegmarkering, nemen we contact op met Triflex B.V. in Zwolle. Hans Huijink, Business Manager Road Marking Benelux, legt uit wat de gevolgen zijn van onze extreme zomer voor wegmarkering.

wegmarkering markeringsproduct triflex

“De meeste schade is ontstaan aan thermoplastische wegmarkering. Op het moment dat deze markering wordt aangebracht, wordt deze verwarmd, tot er een soort pasta ontstaat. Na afkoelen neemt de wegmarkering een solide staat aan. Het materiaal is en blijft echter vervormbaar wanneer het boven een bepaalde temperatuur komt. Onder de extreme omstandigheden deze zomer is het wegdek dermate heet geworden, dat thermoplastische wegmarkering weer richting zijn vloeibare vorm transformeerde. De reflecterende glasparels en stroefheidsmiddelen die bij de applicatie zijn aangebracht, zakken weg in de week geworden wegmarkering en doen daardoor hun werk minder goed. In effect resulteert dit in minder zicht ’s nachts en bij regen, door gebrek aan retroreflectie en hebben we te maken met een minder stroef wegdek ter plaatse van de markering”, legt Huijink uit.

Met de neus op de feiten gedrukt

Koudplast heeft zich de afgelopen zomer wederom bewezen als winnaar als het op kwaliteit aankomt. Triflex kan er niet genoeg op hameren, maar realiseert zich dat het grootste deel van ons wegennet thermoplastische wegmarkering heeft en applicateurs uit prijsoverweging en routine meestal thermoplastische wegmarkering aanbrengen. “Eigenlijk is dat jammer, want met name type II koudplast, met glasparels, gaat zoveel langer mee dat prijs geen issue zou mogen zijn”, aldus Huijink. Wegbeheerders schrijven type II koudplast echter wel steeds vaker voor. Wat maakt dat koudplast beter bestand is tegen extreme weersomstandigheden? Huijink licht toe: “Koudplast is een twee componenten materiaal. Een pasta die gemengd wordt met een uithardingsmiddel. Het wordt koud geappliceerd en is daardoor rigider, slijtvaster en beter bestand tegen hoge temperaturen. Het behoudt onder alle omstandigheden volledige functionaliteit.”

Duurzaam en gecertificeerd

“Triflex heeft een sterke focus op type II wegmarkering en heeft op een aantal typen zelfs CE-markering zitten. Deze is gelijkwaardig aan de bekende KOMO-keur die in Nederland gangbaar is, Triflex kijkt echter vooruit, naar te verwachten richtlijnen die vanuit de EU gaan komen. Koudplast wint steeds meer aan populariteit, onder druk van de duurzaamheidseisen die steeds zwaarder worden. Omdat koudplast langer meegaat en minder onderhoud behoeft, zijn er minder wegwerkzaamheden nodig. Dat bevordert de mobiliteit. Minder files betekent duurzamer wegverkeer.”

Specialisme in koude asfaltreparaties

Schades die aan het wegdek zijn ontstaan door de verzengende hitte, zijn onder andere scheuren, vervormingen en loszittende delen. Ook daar heeft Triflex een oplossing voor, in de vorm van reparatiemortels. Huijink: “Onze PMMA harsen zijn gepigmenteerd en worden op twee componentenbasis koud aangebracht ter reparatie.”

Er is een omslagpunt nodig in de denkwijze van wegbeheerders

Huijink is ervan overtuigd dat wegbeheerders zouden moeten afstappen van de routine om thermoplasten in te zetten. “We kunnen het hen echter niet kwalijk nemen, ze werken volgens de gestelde normen.” De hypothetische vraag is echter of de normen die ooit zijn opgesteld voor de functionele eisen van wegmarkering nog wel toepasselijk zijn op de huidige situatie. “We zien een totaal ander klimaat ontstaan. Overlast door extreme hitte of heftige regenval zal veel frequenter optreden. Daarop anticiperen kan zeker geen kwaad”, zegt Huijink tot besluit.   

Bron: Jan Mol (GWW)

Meer weten?

Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 038 460 20 50 of mail naar info@triflex.nl. Wij helpen u graag!