Facility

Ook alle facilitaire voorzieningen kunnen worden beschermd met de producten van Triflex. Van kelders tot fabriekshallen, opslagloodsen en (industriële) daken: Triflex zorgt voor een maximale verhoging van de veiligheid.

Triflex, vloeren pompkamer

Vloeren

Aan vloerafwerkingen worden hoge eisen gesteld. Zo moeten ze bestendig zijn tegen de hoge belasting van machines en de chemische of waterbelasting met vloeistoffen. Voor bijna iedere situatie heeft Triflex de oplossing: glad of antislip, antistatisch, vloeistofdicht en hoge chemische resistentie. Bovendien hechten de systemen van Triflex op vrijwel elke ondergrond en is de oplossing altijd duurzaam.

Op plaatsen in het bedrijf waar met vervuilende stoffen wordt gewerkt, wordt in veel gevallen van overheidswege een vloeistofdichte afwerking verlangd. De keuze voor een Triflex afwerking biedt hier vele voordelen, waaronder een koude applicatie van de producten. De zeer korte uithardingstijden (circa 45 minuten) zorgt ervoor dat de stilstand tot een minimum wordt beperkt.

triflex markering

Veiligheidsmarkeringen

Een effectieve manier om de veiligheid in fabriekshallen en op fabrieksterreinen en -daken te verhogen, is het aanbrengen van duidelijke markeringen. Vluchtwegen, verzamelplaatsen en rand- en veiligheidszones zijn perfect te markeren met Triflex-systemen die bestand zijn tegen de zwaarste belasting.

Voor markeringen op het dak is de Triflex Cryl SC 237 uitermate geschikt. Voor belijningen en figuraties kan de markeringsverf Preco Line 300 gebruikt worden. Dit is een zeer goede wegenverf op acrylaatbasis en toepasbaar voor onder andere parkeervakbelijning, trottoirbanden en vlakvulling.

Voor halbelijning biedt Triflex de 2 componenten markeringsverf Preco Line EP 2K. Deze verf is zeer geschikt om toe te passen in bedrijfshallen en industriële loodsen. Met de Preco Line EP 2K wordt een 'glad' afgewerkte belijning aangebracht, welke minder vuil aan zal hechten en daarom minder onderhoud zal vergen dan belijningen met een hogere mate van stroefheid.

Vloeistofdichte ruimtes

De producten van Triflex kunnen meer dan alleen horizontale oppervlakken beschermen en afdichten. Triflex heeft ook producten en systemen die geschikt zijn voor het afwerken van randen, opstanden en zelfs verticale wanden. Zo kunnen met deze systemen ook onder andere opvangbakken, stortbakken, calamiteitenvoorzieningen en tankputten naadloos worden afgedicht. 

ProTect systeem door triflex

Industriële daken

Door mechanische, thermische en chemische invloeden van buitenaf worden hoge eisen gesteld aan de afdichting van industriële daken. De uitdaging is om het dak zo af te dichten dat het bestand is tegen temperatuurverschillen, lopen op het dak, chemicaliën en zelfs wortelgroei. Met de systemen van Triflex ontstaat een volledig naadloos en scheuroverbruggend geheel dat meegaat met complexe vormen en de meest uiteenlopende detailleringen. De hoge chemische resistentie zorgt ervoor dat wij het systeem zijn vloeistofdichte eigenschap kan behouden.

Meer over industriële daken
betonreparatie industrie

Reparaties aan beton en cementgebonden oppervlakken

Beton is een poreuse bouwstof. Invloeden van buitenaf zoals water, chemicaliën, zuren en weersomstandigheden kunnen beton beschadigen als de constructie niet juist beschermd is. Het beton wordt hierdoor vatbaar voor corrosie en scheurvorming, waardoor de levensduur van de constructie snel achteruit gaat. Triflex biedt systemen en coatings die een hoge chemische resistentie hebben en beton kunnen beschermen tegen het indringen van water en vervuilende stoffen.

Kelder rioolgemaal Delfland

Het rioolwater dat in rioolgemaal Delfland komt, legt een lange weg af. Dat zorgt voor rotting van het rioolwater en daardoor voor veel rioolgassen. Dat resulteert in zwavelzuur dat beton en ijzer kan wegvreten. De gehele constructie van de riolering en het gemaal verzwakt hierdoor. Bij de renovatie is een nieuwe betonlaag aangebracht die is afgewerkt met Triflex SmartTec. De Triflex SmartTec coating zorgt ervoor dat aantasting door rioolgassen niet meer plaatsvindt.

De coating die in het verleden werd toegepast, is volgens het hoogheemraadschap erg hard, maar daardoor ook star. Dat maakte de coating gevoeliger voor scheuringen bij botsingen met rioolvreemde objecten in vergelijking met een ééncomponentcoating. Triflex SmartTec is in hoge mate resistent tegen waterstofsulfide (H2S) en zwavelzuur (H2SO4), chemische stoffen die in de kelder vrij spel hebben. We hebben voor de applicatie diverse hechtproeven uitgevoerd. Uiteindelijk is Triflex SmartTec door middel van spuitapplicatie aangebracht op een vochtige ondergrond.

SmartTec afwerking Rioolgemaal Delfland
Bekijk het nieuwsartikel

Wilt u meer weten over de toepassingen van Triflex SmartTec? Of wilt u advies of informatie over andere producten van Triflex? Neem gerust contact met ons op via +31 38 460 20 50 of per mail.

Productinformatie
File
Productinformatie
File
Productinformatie
File
Brochure
Brochure