?

Waterindustrie

Het schoonhouden van water is van cruciaal belang in de waterindustrie. Het is daarom belangrijk dat constructies en elementen die schoon water opslaan of bevatten voldoende waterdicht zijn en duurzaam beschermd zijn tegen invloeden van buitenaf. Met name opslagreservoirs en watertorens zijn belangrijke constructies voor de waterindustrie. Een effectieve en snelle waterdichting is nodig om verstoring en stagnatie tot een minimum te beperken.

Waterreservoirs

Voor het leveren van schoon water aan o.a. huizen en industrieën is een effectieve bescherming van waterreservoirs noodzakelijk. Onze oplossingen zijn ideaal voor het volledig waterdicht maken van de daken van waterreservoirs, voor zowel nieuwbouw als renovatie. Daarnaast kunnen onze oplossingen gebruikt worden voor zowel gepland onderhoud als voor noodreparaties bij problemen als scheuren, spleten of plaatselijke storingen in de bestaande waterdichting.

Triflex systemen kunnen direct worden toegepast op beton of ander bestaande waterdichting zoals asfalt. Hierdoor hoeft de bestaande waterdichting niet eerst te worden verwijderd. Daarnaast zijn onze systemen ontworpen om volledig blootgesteld te worden aan talloze invloeden. Na installatie zijn ze dan ook volledig UV-bestendig.

Veel traditionele oplossingen bevatten beschermmembranen, filterlagen, drainagelagen en ballast die vaak niet opnieuw kunnen worden gebruikt. Met Triflex kan deze deklaag volledig worden weggelaten, wat resulteert in besparing van kosten, tijd, verstoring en afval.

watertoren Assendelft

Watertorens

Triflex is bekend met de uitdagingen die gepaard gaan met het waterdicht maken van een grote verscheidenheid aan constructies, vormen, materialen en structuren. Van de meest eenvoudige oppervlaktes tot de meest complexe structurele vormen, al meer dan 40 jaar worden onze oplossingen gebruikt voor waterdichting. 

De daken van watertorens zijn in veel opzichten vergelijkbaar met de daken van waterreservoirs. Ze worden namelijk onderworpen aan dezelfde omstandigheden. Echter, watertorens zijn vaak complexer, aangezien ze vaak een koepeldak bevatten. Voor de systemen van Triflex vormen deze ronde vormen geen enkel probleem. Onze systemen bieden een volledige waterdichting voor doorvoeren, ventilatieopeningen, handrails, luiken en zelfs hoge verticale borstweringen en andere wanden. Samenvattend kunnen we een volledig waterdicht en naadloos membraan creëren dat alle details en risicovolle elementen omvat.

Afvalwaterzuivering

Afvalwaterzuiveringsinstallaties moeten enkele van de meest corrosieve en agressieve vloeistoffen en vaste stoffen verwerken in de procestechniek. Activa in de afvalwaterindustrie worden continu blootgesteld aan hoge concentraties van zowel organische als chemische invloeden, afvalwater, industrieel afval, corrosieve chemicaliën, vaste stoffen en microbiologische organismen in alle vormen, evenals verschillende gassen. De hele infrastructuur is onderhevig aan corrosie-invloeden.

Op de afvalwaterzuivering komen veel werkzaamheden voor waar onze producten en systemen kunnen worden ingezet. Triflex biedt oplossingen voor waterdichting, reparatie en bescherming. Zo kunnen de systemen en producten onder andere de voorbezinktank, slibvergistingtank, -indikker en -opslag vloeistofdicht afwerken. Indien met minder kan worden volstaan kunnen aansluitingen, voegen en overgangen met Triflex worden afgedicht. 

Triflex' systemen zijn bijzonder goed bestand tegen chemische invloeden en de zware omstandigheden die zich voordoen boven en onder de waterlijn in waterzuiveringsinstallaties. Ze zijn daarnaast bestand tegen blootstelling aan verschillende chemicaliën in bijvoorbeeld stortbekkens.

Omloopranden en looppaden

De voorbezinktank en nabezinktank bestaan beide uit een ruimerbrug die draait om zijn eigen as en rust op een looprand. Om omloopranden te beschermen tegen slijtage en om slipweerstand te creëren kunnen deze worden afgewerkt met een Triflex slijtlaag. Dankzij de snelle applicatie, korte uithardingstijd en lange levensduur is dit een perfecte oplossing.

De ruimerbrug kan door personen worden betreden. Vanwege veiligheidsreden moet deze worden voorzien van een antislipprofiel. Wij bieden hiervoor een systeem in diverse kleuren en korrelgroottes. De optimale keuze is afhankelijk van de verwachte vervuiling, de gewenste kleur en de benodigde stroefheid van het oppervlak.

Rioolgemalen

Afvalwater wordt getransporteerd via het riolenstelsel. Om het afvalwater naar een hoger niveau te verpompen kan hier een rioolgemaal op aangesloten zijn. In het rioolgemaal kan door bacteriën, uit waterstofsulfide (H2S), zwavelzuur worden gevormd. Zwavelzuur heeft als eigenschap dat het reageert met stoffen die in het beton aanwezig zijn. Hierdoor wordt de constructie aangetast. Ook invloeden van buitenaf zoals water, chemicaliën, zuren en weersomstandigheden kunnen beton beschadigen als de constructie niet juist beschermd is. Het beton wordt hierdoor vatbaar voor corrosie en scheurvorming, waardoor de levensduur van de constructie snel achteruit gaat. Triflex biedt systemen en coatings die een hoge chemische resistentie hebben en beton kunnen beschermen tegen het indringen van water en vervuilende stoffen. 

De toepassing van Triflex SmartTec kan een geschikte oplossing zijn. Triflex SmartTec is in hoge mate resistent voor waterstofsulfide (H2S) en zwavelzuur (H2SO4), chemische stoffen die in de kelder vrij spel hebben. Door middel van spuitapplicatie is het systeem aangebracht op een vochtige ondergrond.