12.08.2019

WKO-installatie in parkeerdak NBHW Brandweerkazerne

Gebruiksdaken zijn te combineren met het opwekken van duurzame energie. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een warmte-koudeopslag (WKO-installatie). Een voorbeeld hiervan is de NBHW Brandweerkazerne in Alkmaar, die in 2010 is opgeleverd. Hier is een warmte-koudeopslag op het dak aangebracht. Deze voorziet de HR-installatie van extra energie, zodat deze een nog hoger rendement geeft. Resultaat is dat de kazerne circa 40 procent minder CO2-uitstoot kent.

Thumbnail
1/4
Thumbnail
2/4
Thumbnail
3/4
Thumbnail
4/4

De NHBW is een verzamelgebouw van de Gemeente Alkmaar, waarin zich o.a. een brandweerkazerne en een dienst facilitaire zaken bevindt. Het gebouw ligt aan de rand van de binnenstad, grenzend aan het water. De brandweerkazerne heeft een complexe opbouw, wat mede wordt veroorzaakt door het beperkte volume. Daarom zijn de routes in het gebouw zeer kort en klein gehouden. Bij de realisatie van het nieuwe gebouw is veel aandacht geweest voor een duurzame en energiezuinige uitvoering. Dit uit zich o.a. in de materiaalkeuzes (waarbij is gelet op de milieubelasting bij de productie). 

Een appeltjesgroen parkeerdak

Het schuin aflopende parkeerdak en de 14 graden steile hellingbaan ontmoeten elkaar halverwege het gebouw. Door de voortdurende tractie van auto’s is de hellingbaan het zwaarst belaste deel van het gebouw. Bovendien stroomt regenwater hier met grote snelheid naar het laagste punt.Triflex voorzag de hellingbaan van een gewapende afdichting die de onderliggende betonconstructie beschermt. Het systeem vangt ook de tractie door het wringen van verkeer volledig op. Triflex ProPark laat zich combineren met hellingbaanverwarming, zodat het parkeerdek ook ’s winters veilig toegankelijk is.Om met een minimum aan energie toch een plezierig en comfortabel binnenklimaat te krijgen, wordt gebruik gemaakt van warmtekoudeopslag (WKO) in de bodem. Om de investering van dit systeem nog meer te benutten, is het parkeerdek als zonnecollector ingezet. In het parkeerdek zijn daarom watervoerende slangen aangebracht, die het door de zon verwarmde water de bodem in voeren, waardoor er koud water kan worden opgepompt. Dit kan worden gebruikt om het gebouw van 8.500 m² bvo (bruto vloeroppervlak) en het naastgelegen stadskantoor (12.500 m² bvo) te koelen in de zomer en te voorzien van verwarming in de winter. 


Er is door dit systeem geen nieuwe verwarmingsketel nodig. Alle energie die de gebruikers nodig hebben komt uit de WKO-installatie. Hiernaast kan met dit gebruik van de WKO-installatie in de winter het parkeerdak vorstvrij gehouden worden. Er is zo een gebouw gemaakt dat eigenlijk werkt als een energie/klimaatcentrale, met algemene functies voor de Gemeente Alkmaar.Triflex realiseerde met het Triflex DeckFloor systeem ook de afwerking van de parkeervloer op het dak. Het werd tot in detail afgestemd op de complexe voorzieningen voor warmtewinning en een probleemloze afwatering. Het systeem werd opgeleverd in een passende appeltjesgroene kleur. 

Tekst: Roofs.nl

Meer weten?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op via +31(0) 38 460 20 50 of mail naar info@triflex.nl. We helpen u graag verder!

Gerelateerd nieuws