?
05.06.2018

Verantwoordelijkheid voor mens en milieu

De systemen van Triflex kenmerken zich door een hoge kwaliteit en lange levensduur. Bovendien heeft Triflex diverse oplossingen waarmee ze een bijdrage levert aan energiebesparing. 

Geïsoleerde parkeerdaken

Een parkeerdak moet als onderdeel van de gebouwschil goed geïsoleerd zijn. Niet alleen vanwege het weglekken van warmte maar ook omdat een parkeerdak vaak gebouwd wordt boven leefruimtes. Een goede afdichting is bovendien vereist om het doorlekken van water en bijvoorbeeld diesel of koelvloeistoffen te voorkomen. Triflex heeft een  totaalconcept voor het afdichten van parkeerdaken. Naast een berijdbare afdichting van het oppervlak, wordt in de totale opbouw eveneens isolatie en een drukverdeellaag aangebracht. Deze isolatie voldoet aan de gestelde energie-eisen.

Geïsoleerde balkons, galerijen en loggia's

Wat is de beste manier om een galerijvloer, die ook als dak functioneert, te isoleren? Hetzelfde geldt voor inpandige balkons of loggia’s. Het antwoord op deze vraag is Triflex BIS. Dit systeem voorziet in afdichting en isolatie. Aan de hand van de vereiste Rc-waarden wordt de dikte van een isolatieplaat bepaald.

Onze verantwoordelijkheid

Het streven naar succes is niet los te zien van ons economisch, ecologisch en maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel. Triflex investeert in moderne, energiezuinige technologieën. Zo helpen de producten van Triflex om klanten hun duurzaamheids-doelen te realiseren. Triflex werkt in dit kader aan voortdurende verbetering. Het realiseren van steeds minder milieubelasting geldt niet alleen voor het productieproces, maar ook voor de gehele levensduur van het product. De producten maar ook de bedrijfsvoering van Triflex en alle interne activiteiten moeten voldoen aan een milieuverantwoorde ontwikkeling. Het integraal interne milieubeheerssysteem van Triflex is gecertificeerd volgens ISO 14001.

Energiebesparende maatregelen 

Bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Het gaat om gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten (Aeq). Daarover zijn afspraken gemaakt die in het Energie-akkoord en in art. 2.15 van het Activiteitenbesluit staan. In de bovenstaande infographic zijn de 10 maatregelen voor energiebesparing geformuleerd.

Informatie

Wilt u meer weten over Triflex? Neem dan gerust contact met ons op via 038 460 20 50 of mail naar info@triflex.nl. Ook voor advies of andere vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen.