?
20.12.2017

Project over de grens | Renotec renoveert parkeerdak UZ Leuven

Het Universitair Ziekenhuis Leuven (UZ Leuven) is een Belgisch katholiek academisch ziekenhuis in Leuven dat verbonden is aan de katholieke universiteit van dezelfde stad. Van de universiteit is de Campus Gasthuisberg de grootste en meest bekende. Deze werd al in 1972 opgericht in de gelijknamige wijk. Naast deze campus behoren ook Campus Sint-Rafaël, Sint-Pieter en Pellenberg tot de universiteit.

Universitair Ziekenhuis Leuven

Grootste universitaire ziekenhuis van België

In het UZ Leuven zijn er per jaar gemiddeld 700.000 consultaties en 65.000 opnames. Er zijn meer dan 2000 bedden te vinden en er werken ruim 10.000 personeelsleden. Dat maakt het UZ Leuven tot het grootste universitaire ziekenhuis van België en nog steeds wordt er constant bijgebouwd. Het is zo groot dat het zelfs een stad op zich wordt genoemd. Er is dan ook een politiebureau, winkel, school, bibliotheek en bank te vinden.

Uitbreiding 

Al een aantal jaar geleden is het ziekenhuis gestart met een grote herstructurering. Inmiddels is het uitgebreid met een gebouw voor Kritieke Diensten, een Vrouw en Kind ziekenhuis, een gebouw voor psychiatrie, een ziekenhuisschool en een gebouw voor staffuncties. Het verbindende element onder deze nieuwe gebouwen is een drielaagse parkeerkelder, die de genoemde afdelingen van parkeerplaatsen voorziet. Daarnaast zijn er in de omgeving nog veel meer parkeergelegenheden te vinden waar werknemers en bezoekers van het ziekenhuis hun auto op loopafstand kunnen parkeren.

Parkeergarage voor de hoofdingang

Van de diverse parkeergelegenheden was de +1 van de parkeergarage voor de hoofdingang van het ziekenhuis echter in zeer slecht staat en deze was dringend toe aan een renovatie. De bovenste laag asfalt vertoonde op de +1 grote putten en scheuren en ook het onderliggende beton was dermate aangetast dat het niet meer veilig en comfortabel parkeren was. Het bestuur van de katholieke universiteit besloot om via een openbare aanbesteding op zoek te gaan naar de juiste partij om deze renovatie uit te voeren. Uit drie verschillende ondernemingen werd uiteindelijk Renotec uit Geel verkozen om de werkzaamheden uit te voeren. Zij focussen zich op gespecialiseerde renovatie- en restauratiewerken en geven gebouwen, monumenten en kunstwerken een nieuwe toekomst. Renotec was dus zeker de juiste partij om dit werk aan te pakken.

Duidelijke omleiding naar andere parkeerplaatsen

Verantwoordelijk projectleider van Renotec, Timothy Vos, licht op verzoek de uitvoering van de renovatie toe: “Om de werkzaamheden zo goed mogelijk te laten verlopen, en de overlast voor bezoekers en personeelsleden van het ziekenhuis zoveel mogelijk te beperken, hebben we gezorgd voor een omleiding naar andere parkeerplaatsen in de buurt. Door middel van afzettingen en nieuw geplaatste verkeerslichten is dit bewerkstelligd.” Iedereen die in eerste instantie gebruik wilde maken van de parkeergarage waar de werkzaamheden door Renotec werden uitgevoerd, werd probleemloos geleid naar een andere beschikbare parkeerplaats in de buurt.

Triflex ProPark, variant 1

De projectleider van Renotec vervolgt zijn toelichting over de ziekenhuisrenovatie: “Om in april definitief te kunnen starten met fase 1 van de werkzaamheden en het aanbrengen van het voorgeschreven Triflex ProPark systeem, variant 1, was het van belang om als eerste de in zeer slechte staat verkerende laag asfalt te verwijderen tot aan de betonnen ondergrond.” Nadat deze door de werknemers van Renotec verwijderd was, bleek dat de betonnen ondergrond tevens in zeer slechte staat was. Vos verduidelijkt: “Hier moesten onverwacht meer herstelwerkwerkzaamheden plaatsvinden dan vooraf was verwacht en ingecalculeerd. De putten en gaten die toen nog steeds te zien waren moesten hersteld worden.” “Als oplossing werd de betonnen ondergrond geheel verwijderd, en er werd een nieuwe laag beton gestort. Hierdoor was er weer een gezonde basis gecreëerd waarop de werkzaamheden verder konden worden uitgevoerd,” vertelt Vos.

Zo min mogelijk vertraging

Om geen onnodige vertraging op te lopen door de onverwachte slechte staat van het beton, is in fase 2 van de sloopwerkzaamheden een mobiele kraan ingehuurd en hebben de medewerkers van Renotec een volledig weekend doorgewerkt. Timothy Vos vertelt trots: “Hiermee hebben we in één weekend net zo veel werkzaamheden uitgevoerd als normaal in 2 weken!”

Applicatie

“Nadat er een egale en gezonde laag beton over was gebleven, kon begonnen worden met het aanbrengen van de eerste laag van het systeem, de Triflex Cryl Primer”, vertelt Vos. “Na een korte uithardingsperiode was deze ondergrond klaar voor het Triflex ProPark systeem, waarna het Triflex Speciaalvlies kon worden aangebracht, gevolgd door weer een laag ProPark. Nadat dit in slechts een aantal uur goed uitgehard was, kon de Triflex DeckFloor slijtlaag worden uitgerold, die vervolgens werd ingestrooid met Mandurax instrooikorrels voor een hoge mate van stroefheid die gewenst is bij een parkeergarage. Toen ook deze laag goed uitgehard was, was de parkeerlaag gereed voor de finish, de Triflex Cryl Finish 202.” De projectleider van Renotec licht verder toe: “Naast de renovatie van het parkeerdak, zijn ook de 2 hellingbanen aan de voor- en achterzijde van de parkeergarage opnieuw afgewerkt met het Triflex ProPark systeem. In dit geval is gebruik gemaakt van de variant 3, omdat deze een nog grovere instrooiing heeft, waar een hellingbaan om vraagt.”

De gehele werkzaamheden zijn naar volle tevredenheid van de opdrachtgever en de samenwerkende partijen afgerond tegen het einde van september. Er zijn tijdens de renovatie een tiental werknemers full-time aan de slag geweest om de +1 weer veilig en comfortabel te maken voor de werknemers en bezoekers van het ziekenhuis. Met dit nieuwe parkeersysteem in de parkeergarage en op de hellingbanen ziet het er weer als nieuw uit en is het weer veilig en comfortabel parkeren voor de hoofdingang van het UZ Leuven.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over dit specifieke project of over het gebruikte Triflex systeem? Neem dan uiteraard gerust contact met ons via telefoonnummer: 038 460 20 50 of stuur een email naar: info@triflex.nl.