?
28.02.2017

Onderzoeksplicht galerijflats nadert deadline

Eind 2015 heeft minister Blok met een wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 een onderzoeksverplichting ingesteld voor uitkragende galerijvloeren. Gebouweigenaren zijn verplicht om galerijflats die gebouwd zijn in de periode tussen 1950 en 1970 te inspecteren. Het zijn met name woningcorporaties, Verenigingen van Eigenaren, maar ook verzorgingshuizen die voor deze opgave staan. De deadline nadert, controles moeten voor 1 juli 2017 plaatsvinden. 

Doorgestorte galerij- en balkonvloeren zijn uiterst kritische plekken, zo legde Rayonmanager Bastiaan van Esseveld eerder uit. Met name bij galerijvloeren, uit de periode 1955 tot 1970, die vastzitten aan de binnenvloeren van woningen zijn problemen mogelijk. Deze galerijvloeren zijn in sommige gevallen te licht gewapend, of de wapening ligt bijvoorbeeld te laag. Daarnaast kan de wapening zijn aangetast door corrosie (chloriden geïnitieerd). Met alle gevolgen van dien. Bij Triflex merkten we in 2014 dat het protocol het bewustzijn voor constructieve veiligheid al vergrootte


Meer duidelijkheid over CUR-248

De controles moeten plaatsvinden volgens het inspectieprotocol dat is gepubliceerd als CUR-248, ‘Constructieve veiligheid van uitkragende galerijplaten’. Om onduidelijkheden weg te nemen verscheen in mei 2016 de 'Toelichting onderzoeksverplichting zorgplicht’. Daarin zijn onder meer definities nader toegelicht. 

Onder een galerijflat verstaat men ‘een (flat)gebouw waarin zich twee of meer galerijen boven elkaar bevinden, die bedoeld zijn als reguliere toegang tot de woningen.’ Daarnaast is er ook een onderzoeksplicht naar galerijflats met balkonvloeren ‘direct aan de kustlijn’. Daarbij gaat men uit van een afstand tot 10 kilometer vanaf de kustlijn.

De onderzoeksverplichting geldt dus niet voor uitkragende balkonvloeren en niet voor galerijen die gedragen worden, bijvoorbeeld door consoles. En ook niet voor laagbouw. Dat neemt niet weg dat ook voor dergelijke constructies een onderzoek verstandig is.

Inspectie of advies?

Triflex heeft diverse partners die de inspectie kunnen uitvoeren en betonherstel kunnen verrichten. Als uit een inspectie blijkt dat de constructie niet voldoet, dan moet de eigenaar zelf herstelmaatregelen nemen. Voor advies over een adequate bescherming en afdichting van betonnen oppervlakken kunt u bij ons terecht. Neem daarvoor contact op met ons via info@triflex.nl of bel ons op +31 38 460 2050.