28.04.2020

De weg naar een volledig duurzame bouweconomie

Bij duurzaam ondernemen is het belangrijk de balans te vinden tussen drie aspecten: people, planet en profit. Het creëren van waarde op sociaal, ecologisch en economisch gebied is van uiterst belang binnen het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Bij Triflex zien wij onszelf als onderdeel van de samenleving en dragen verantwoordelijkheid voor onze acties binnen de organisatie. Wij streven naar constante verbetering van gezondheid, milieubescherming en bedrijfsveiligheid en zien duurzaamheid als onze plicht naar de generaties van vandaag en morgen.

Volgens Mario van Ginkel (salesmanager bij Triflex) vindt er een grote verschuiving plaats van een lineaire naar een circulaire bouw. ‘De circulaire bouweconomie speelt tegenwoordig een steeds belangrijkere rol; materialen krijgen een langere levensduur door een tweede leven. Ook wordt er actief gezocht naar de reductie op de benutting van primaire bronnen, maar zoals bij elke verandering kost deze omslag heel veel tijd.'

Milieubelasting van materialen
Van Ginkel vervolgt: 'De overheid heeft zich gecommitteerd aan de doelstellingen van Parijs 2050 en is haar eerste stappen aan het zetten. Dat merken we ook in de bouw, met de problematiek rondom stikstof als recent voorbeeld. Maar ook de invoering van de MPG (Milieu Prestatie Gebouwen) heeft hierop betrekking. Dit is nu nog enkel van toepassing op de nieuwbouw, maar de overheid is aan het onderzoeken of het ook toegepast kan worden op onderhoud- en renovatieprojecten.

De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van materialen die in een gebouw worden toegepast en is dus een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van het gebouw. Dit is vooral relevant voor de nieuwbouw, maar de overheid is aan het onderzoeken of het ook toegepast kan worden op onderhoud- en renovatieprojecten.’


Een bewezen langere levensduur
‘Met de Triflex producten hebben wij hierin een groot voordeel, namelijk de lange levensduur! Door de zeer lange levensduur van onze systemen is de noodzaak voor vervanging pas veel later dan bij andere producten. Dit betekent een lagere milieubelasting, doordat je pas jaren later weer de renovatie- en herstelwerkzaamheden dient uit te voeren. Wij nemen onze opdrachtgevers dan ook graag mee naar referentieprojecten, waar wij de lange levensduur van onze systemen kunnen bewijzen’, vertelt van Ginkel.


Een verantwoord productieproces
Gedurende het productieproces wordt er rekening gehouden met het behoud van hulpbronnen en de vermindering van milieuvervuiling. Grondstoffen, water en andere middelen worden zo spaarzaam mogelijk gebruikt. Een materiaal met een lange levensduur zal uiteindelijk minder impact op het milieu hebben, omdat de materiaalbronnen minder frequent worden uitgeput. Produceren met een lage uitstoot speelt ook een steeds belangrijkere rol in de productie van vloercoatings, evenals het zo min mogelijk gebruik maken van water tijdens het productieproces.

Tevens houden wij de CO2-uitstoot in verhouding tot ons productievolume zo laag mogelijk. In 2018 is er bij ons moederbedrijf in het Duitse Minden een nieuwe fabriek gebouwd. In deze fabriek worden onze producten duurzaam geproduceerd en zijn er constant innovaties in het verbeteren van deze producten en productieprocessen. Zo wordt onder andere de restwarmte en de koeling hergebruikt en worden de productiecontainers op een milieuvriendelijke wijze gewassen, zodat deze ook weer hergebruikt kunnen worden.

Bij de bouw van de fabriek is er ook een modern energiestation gebouwd dat voorziet in de volledige behoefte aan elektriciteit. Met een zeer hoog efficiëntie niveau wordt jaarlijks voor ca. 1.200 huishoudens aan elektriciteit geproduceerd. Alle daarbij vrijkomende restwarmte wordt gebruikt ter ondersteuning van de productieprocessen in de fabriek’, vertelt van Ginkel tot slot.

Elektrisch wagenpark
Naast onze fabriek in Duitsland, stralen wij duurzaamheid ook uit op de weg. Een aantal collega’s die regelmatig onderweg zijn voor Triflex, mochten de elektrische Volkswagen ID4 in ontvangst nemen. Met deze auto zullen zij diverse projecten bezoeken en bij relaties langsgaan. 

Gerelateerd nieuws