?
10.01.2018

Project over de grens | Triflex afwerking voor parkeerfaciliteiten UZA

Door de snelle groei van het aantal patiënten en door de flinke uitbreiding van activiteiten kampte het Belgische Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) met een chronisch tekort aan parkeergelegenheid. Als oplossing werd er bovenop de bestaande openlucht personeelsparkeerplaats, naar ontwerp van SVR architects, een open parkeergebouw in beton gerealiseerd door STRABAG Belgium. Voor de afwerking van de vloeren hiervan is gekozen voor de duurzame, sterke en brandwerende oplossingen van Triflex. De werkzaamheden zijn vakkundig uitgevoerd door erkend Triflex applicateur Meekelenkamp Kunststof Techniek (MKT).

Universitair Ziekenhuis Antwerpen parkeerdak

Bestaande parkeergelegenheden ontoereikend

Tot voor kort waren de bestaande parkeergelegenheden voor medewerkers, patiënten en bezoekers van het UZA ontoereikend. De toevoeging van diverse gebouwen op het terrein is ten koste gegaan van de aanwezige parkeergelegenheden en daarvoor moest een passende oplossing gevonden worden. De eerste fase van de oplossing was de realisatie van een parkeerdak voor medewerkers bovenop de bestaande parkeerplaats. Deze biedt extra ruimte aan 800 auto’s, waaronder 9 speciale plaatsen voor elektrische auto’s. Vanwege budgettaire redenen werd er gekozen voor deze bovengrondse garage op een plek waar geen verder bovenbouw gepland stond in het UZA-masterplan, dat in samenwerking met SVR Architects werd ontwikkeld”, aldus Dirk de Man, Hoofd Technische Dienst van het UZA. “De meest logische plaats hiervoor bleek de toch al bestaande openlucht parkeergelegenheid voor personeelsleden die zich ter hoogte van de los- en laadkades van het ziekenhuis bevindt, deze bood al ruimte aan 262 auto’s. 

Binnen de groene gordel

“Belangrijk uitgangspunt voor het ziekenhuis en de buurtbewoners was dat de huidige verkeersstromen behouden zouden blijven, zodat er geen bijkomende overlast zou ontstaan. De snelle toegang tot het UZA blijft verzekerd op basis van de gemaakte mobiliteitsstudie”, aldus Dirk de Man. “Het parkeergebouw hebben we zo ontworpen dat het niet zichtbaar is voor de omgeving, met andere woorden, het ligt binnen de groene gordel rond het ziekenhuis. Daarom bleven de mogelijkheden voor het nieuwe parkeergebouw beperkt van gelijkvloers tot maximaal drie niveaus (12 meter hoogte). Het is uitgerust met een parkeermeldsysteem dat er voor zorgt dat onze medewerkers snel een vrije parkeerplaats kunnen vinden.”

Open gebouw

Bij het realiseren van het nieuwe parkeergebouw was het de bedoeling om de bestaande parking zoveel mogelijk in tact te laten. “Alleen bij de kolommen, de trapkernen en de helling moesten de bestaande klinkers verwijderd worden om daar de fundering te kunnen maken. Logischerwijs werd hierbij de gridmaat van de bestaande parkeerplaats gevolgd. In de breedte werd de maat vastgelegd op 10 meter (4 parkeerplaatsen breed) om op deze manier de meest rendabele structuur te kunnen hanteren”, aldus Wim Manderveld van SVR architects. “Vanaf het begin ging de voorkeur uit naar een betonnen structuur. De keuze voor een ‘open’ gebouw zorgde er namelijk voor dat er geen rook- en warmteafvoersysteem gemaakt hoefde te worden. De hellingbanen worden ijsvrij gehouden via een verwarmingssysteem dat wordt gevoed door de lage temperatuurswarmte van de WarmteKrachtKoppeling. Technische afwerkingen worden zoveel mogelijk aan het oog onttrokken. Zo werd het gebouw uitgerust met ledverlichting, waarvan de voeding in de druklaag van de bovenliggende etages werd voorzien. Ook regenwaterafvoeren zijn weggewerkt in de kolommen.

Strak dambordpatroon

Verdere binnenafwerking was niet nodig. Wel zijn aan de buitenzijdes zijn de traphallen afgewerkt met een kleurige bepleistering, die passend is bij eerder gebruikte elementen in en rond het ziekenhuis. Hieromheen is een open gevel gemaakt waarvan de wit gemoffelde panelen afgewisseld horizontaal en verticaal zijn gemonteerd. Hierdoor is een strak dambordpatroon ontstaan van open en meer gesloten vlakken, die de gekleurde traphallen in de hoeken van het gebouw ook zichtbaar maken. De frisse afwerking, goede verlichting en duidelijke routing zorgen voor een veilige en overzichtelijke parkeergelegenheid met ruime parkeerplaatsen en rijwegen.

Duurzaam, sterk en brandwerend

Bijzondere aandacht ging er uit naar de afdichting van de betonvloeren. De parkeervloeren werden, op de begane grond na waar de bestaande klinkers bleven liggen, afgewerkt met een hoogwaardig PMMA gietvloersysteem. Het architectenbureau en de aannemer hebben de hierbij de keuze gemaakt voor de duurzame oplossing van Triflex. Alle detailleringen zijn afgedicht met het Triflex ProDetail membraan dat, in de Europese technische goedkeuring, de hoogste classificering volgens ETAG 005 heeft behaald. Dat zijn gespecificeerde klassen voor het gebruik van vloeibare afdichtingssystemen waarbij de systemen beoordeeld worden op duurzaamheid, sterkte en brandwerendheid. De Triflex afdichtingssystemen ProTect en ProTerra, ProDetail en ProPark voldoen aan die CE-markering. 

Een gewapend, snel uithardend en scheuroverbruggend systeem

Het parkeerdak diende, vanwege de ligging in de openlucht, ook regenbestendig te zijn. Er werd daarom gekozen voor het Triflex ProDeck systeem, variant 1. Dit is een 2-componenten, gepigmenteerd afdichtingssysteem op basis van PMMA. Bij het aanbrengen van dit volledig gewapend, snel uithardend en scheuroverbruggende afdichtingssysteem diende ook rekening gehouden te worden met de aanwezige dilatatie- en hemelwatervoegen”, aldus Christophe Vandyck van Triflex BVBA. “Voor de andere parkeervloeren was dit scheuroverbruggende karakter geen noodzakelijke vereiste aangezien er enkel restwater van auto’s en wat slagregen op valt, en de thermische belasting is hier ook veel minder. Voor de hellingbanen ging de voorkeur uit naar het Triflex ProDeck systeem, variant 3, vanwege de hoge antislip en slijtvaste kenmerken. Op de tussenverdiepingen werd het Triflex DCS-C systeem aangebracht. Dit is een zeer duurzaam antislip coatingsysteem dat is voorzien van een dikke slijtlaag, dat veiligheid en kleur combineert. Dit systeem wordt vooral toegepast in parkeergarages met een hoge parkeerbelasting, wat hier zeker het geval is, en het is in het bijzonder geschikt voor het uv-bestendig afwerken van gladde betonvloeren.”

In recordtempo geklaard

De directie van het UZA en STRABAG kozen Meekelenkamp Kunststof techniek (MKT), een van de erkende Triflex verwerkers, voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de UZA-parkeergarage. “Het deskundig aanbrengen van de vloeibare kunststoffen van Triflex verlengt de levensduur van gebouwen en constructies. Dit draagt op zijn beurt bij aan de veiligheid, het comfort en de optimale beleving van de gebruikers van de parkeergelegenheid. Door de zeer planmatige aanpak zijn we er in geslaagd het UZA-parkeergebouwproject in een recordperiode van slechts 10 weken te klaren”, aldus Miguel Meekelenkamp, eigenaar en directeur van MKT.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de uitvoering van dit project, de gebruikte Triflex producten? Of wilt u vrijblijvend advies of gewoon meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer: 038 460 20 50 of stuur een email naar: info@triflex.nl.