Bescherming biogasinstallaties, sleuf- en mestsilo's

Door dagelijks intensief gebruik van een melkveebedrijf is slijtage onoverkomelijk. De installaties zijn onderworpen aan zware belasting door materieel en bijtende substanties waardoor schade ontstaat. Hierdoor lopen de kosten voor onderhoud en renovatie steeds verder op. Om de installaties en bouwwerken langdurig te beschermen, zijn functionele en betrouwbare oplossingen nodig die lang meegaan. Triflex biedt de juiste oplossingen.

biogas afdichting

Sleufsilo’s, mestsilo’s en biogasinstallaties

De producten die in silo’s en biogasinstallaties zijn opgeslagen, bestaan meestal uit chemisch agressieve substanties. Lekkages kunnen er in het ergste geval toe leiden dat de installatie door de autoriteiten wordt stilgelegd. Het is niet voor niets dat gier, mest en perssappen als watervervuilende stoffen zijn geclassificeerd.

biogas afdichting

Vloeistofdicht en chemisch belastbaar

De systemen van Triflex zijn zelfs bij agressieve vergistingsmaterialen vloeistofdicht en chemisch sterk belastbaar. Voegen in de vorm van naden of scheuren, de meest kritische plekken van een bouwwerk, worden tot in detail afgedicht. De systemen zijn bestand tegen bewegingen als gevolg van de hoge drukbelasting van de silowanden.

Voldoet aan ETAG 005

Triflex ProDetail is zeer geschikt voor de afdichting van biogasinstallaties, sleuf- en mestsilo’s. De overgangen tussen muur en vloer, dilatatie- en stortvoegen zijn typische plekken waar lekkages ontstaan. Voor de hier geldende eisen is er Triflex ProDetail. Dit afdichtingssysteem op basis van PMMA is geschikt voor toepassing in nieuwbouw, renovatie en als materiaal voor snelle reparaties.

De eigenschappen op een rij: 

  • Hoge chemische bestendigheid
  • Ook geen probleem bij toepassing op verticale oppervlakken
  • Hecht op nagenoeg alle ondergronden
  • Snelle uitharding
  • Volledig gewapend en elastisch bij fricties door temperatuurverschillen
  • Europese technische goedkeuring met CE-markering (ETAG 005)

Weten wat Triflex voor uw agrarische bedrijf kan betekenen?

Download de brochure ‘Afdichtingsoplossingen voor de agrarische sector’ of neem contact met ons op via +31 38 460 205 of stuur een e-mail.