19.03.2018

Triflex wegmarkeringen, de eerste in Europa met CE-markering

Triflex is de eerste in Europa met een CE-markering voor wegmarkeringen. En daar zijn we trots op! Maar wat komt er nu allemaal kijken bij zo’n CE-markering en wat houdt het precies in? Dat lichten we graag toe.

wegmarkering markeringsproduct triflex

KOMO-keurmerk

De nationale beoordelingsrichtlijn voor producten en bouwprocessen is het KOMO Product Certificaat. Bouwprocessen en producten met een KOMO-keurmerk zijn getoetst en goedgekeurd door objectieve, onafhankelijke deskundigen. Voor wegmarkeringsmaterialen geldt beoordelingsrichtlijn BRL 9141. Deze beoordelingsrichtlijn is per 1 januari 2018 geactualiseerd: naast een Wegproef typetest is het nu ook mogelijk om het product te testen met een Slijtage Simulator. 

Met een KOMO-certificaat is een product of bouwproces echter alleen nationaal goedgekeurd. Daarmee konden de Triflex wegmarkeringen alleen toegepast worden in Nederland. Maar sinds april 2017 is er een parallel homologatieproces voor wegmarkeringen: naast het nationale KOMO- certificaat (BRL 9141) is het nu ook mogelijk om een CE-markering (European Assessment Document, ook wel EAD) te bemachtigen. Met deze CE-markering kunnen de wegmarkeringen van Triflex nu ook in de EU worden toegepast! Want sinds 1 januari 2018 hebben Rijkswaterstaat en lagere overheden officieel bevestigd CE-gemarkeerde producten te accepteren (naast de KOMO-gecertificeerde producten).

De weg naar een CE-markering (EAD)

De CE-markering is via twee routes te verkrijgen, namelijk via de CEN (Comité Européen de Normalisation) en via de EOTA (European Organisation for Technical Assessments). 

  • De CEN geeft de Europese norm af. Dit is de geharmoniseerde route: bij harmonisatie is de norm in een land gelijk aan de norm in Europa (hEN: Harmonised European Standards). De CEN-route is verplicht, maar deze bestaat niet voor wegmarkeringen. Er is namelijk nog geen overeenstemming over de norm voor wegmarkeringen binnen de EU. 

  • Daarom heeft Triflex de (vrijwillige) EOTA-route genomen om de EAD op zijn naam te zetten. De EOTA levert een ETA (European Technical Assessment), waarin bouwproducten technisch goedgekeurd zijn.

Certificering en regelgeving

Het KIWA (Keurings Instituut voor Waterleiding Artikelen) begeleidt het testproces van de wegmarkeringen. Eerst wordt er een Roadtrial of een Wearsimulator ingezet om de wegmarkering te testen. Dan volgt een laboratoriumtest. Het KIWA toetst of het product aan de geldende richtlijnen voldoet en maakt een ETA die ze naar de EOTA sturen. Als alles akkoord is bevonden, is je product of bouwproces ETA-goedgekeurd en gecertificeerd bij de EOTA. Je valt dan automatisch onder de CPR (Construction Products Regulation). Dit is de regelgeving voor alle bouwproducten. Voorheen was dit de CPD (de ‘D’ stond voor ‘Directive’). Deze verandering is belangrijk, want in plaats van een richtlijn is de CPR nu een regelgeving. Alle Europese lidstaten moeten zich aan deze verplichting conformeren.

Vervolgens moet het bedrijf (Triflex) een MTF (Manufacturer Technical File), ofwel een kwaliteitsplan opstellen. Daarna schrijft het bedrijf een DoP (Declaration of Performance) van de producten die getest zijn. Uiteraard moet dit in overeenstemming zijn met het ETA-formulier.

In het kort

  • Bedrijven krijgen een CE-markering op basis van een geharmoniseerde route (hEN) of via een EAD. De status van deze routes is gelijk! Voor de hEN-route geldt echter dat er nog geen EU- norm is voor wegmarkeringen. Daarvoor is de EAD wél geschikt. 
  • De route via de EAD (en de EOTA) is vrijwillig voor de producent. 

  • Op de CE-markering is de CPR (Construction Product Regulation) van kracht.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de CE-markering of wilt u meer weten over onze wegmarkeringen? Wij helpen u graag! Neem contact op via telefoonnummer 038 - 460 20 50 of stuur een e-mail naar: info@triflex.nl.