?

Duurzaamheid

Duurzaamheid zien wij als onze plicht richting de generaties van vandaag en morgen en maakt dan ook integraal deel uit van ons bedrijfsbeleid. Voor ons hangt succes samen met een economisch, ecologisch en maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel.

Product / Levensduur
Gedurende het productieproces wordt er rekening gehouden met het behoud van hulpbronnen en het vermijden van milieuvervuiling. Grondstoffen, water en andere middelen worden zo spaarzaam mogelijk gebruikt. Onze producten gaan maar liefst 25 jaar mee! Een materiaal met een lange levensduur zal uiteindelijk minder impact op het milieu hebben, omdat de materiaalbronnen minder frequent worden uitgeput. Het mooiste is als je dit kan combineren met een proces dat weinig tot geen invloed heeft op het milieu.

Productontwikkeling
Natuurlijk en gezond leven wordt steeds belangrijker. Produceren met een lage uitstoot speelt een steeds belangrijkere rol in de productie van vloercoatings, evenals het zo min mogelijk gebruik maken van (zoet) water tijdens het productieproces. Tevens houden wij de CO2-uitstoot in verhouding tot ons productievolume zo laag mogelijk. Onze fabriek in het Duitse Minden is voorzien van de nieuwste en duurzaamste technieken. Hier worden onze producten duurzaam gefabriceerd en zijn er constant innovaties in het verbeteren van deze producten en productieprocessen. Zo wordt de restwarmte en de koeling hergebruikt en worden de productiecontainers op een milieuvriendelijke wijze gewassen zodat deze ook hergebruikt kunnen worden. Bij de bouw van de fabriek is er ook een modern energiestation gebouwd dat voorziet in de volledige behoefte aan elektriciteit. Met een zeer hoog efficiëntie niveau wordt jaarlijks voor ca. 1.200 huishoudens aan elektriciteit geproduceerd. Alle daarbij vrijkomende restwarmte wordt gebruikt ter ondersteuning van de productieprocessen in de fabriek.

Emissies
Tijdens de productieactiviteiten komt er een zeer kleine uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) vrij in de lucht. Vluchtige organische stoffen ontstaan door grondstoffen op basis van koolstof te gebruiken in de productieprocessen. Stofemissies komen voort uit het gebruik van grondstoffen in poedervorm, zoals pigmenten en fillers. Op alle productiegebieden waar grondstoffen in poedervorm gebruikt worden, zijn krachtige stoffilters geïnstalleerd. De stoflevels die worden uitgestoten zijn daardoor erg laag, rond de 100 kilogram per jaar.

CO2
Sinds 2020 is onze nieuwe productiefaciliteit volledig operationeel en hebben wij de vereiste volledige gebruikstijd per jaar bereikt. Wij zagen de noodzaak een geheel nieuw productiefaciliteit te bouwen waarbij wij de wereldwijde CO2-voetafdruk kunnen verkleinen. Dit is ons gelukt en hier zijn wij zeer trots op!

Certificeringen
Binnen onze organisatie wordt er gewerkt met de ISO standaarden. Op deze manier zorgen we ervoor dat er aan de wetten en vereisten voor fabrieks- en productveiligheid wordt voldaan. Wij zijn gecertificeerd volgens kwaliteits- en omgevingsstandaarden (ISO 9001, ISO 14001) en handelen volgens het energie managementsysteem ISO 50001. 

ISO 14001
Milieubescherming is voor ons zeer belangrijk en wij streven er naar onze in-house milieubeschermingsactiviteiten constant te verbeteren. Er wordt gewerkt met een uitgebreid intern milieumanagementsysteem dat ISO 14001 gecertificeerd is.

ISO 50001
Wij verbeteren ons energieverbruik continu en gaan verantwoordelijk om met energie. Ons energiemanagementsysteem voldoet aan de ISO 50001 standaarden. Wij investeren in moderne en energie-efficiënte technologieën.

ISO 9001
Onze materialen worden geproduceerd volgens de ISO 9001 norm: een procesmodel voor kwaliteitsmanagement. 

Ecovadis
Wij zijn EcoVadis gecertificeerd. Triflex heeft als doel om bedrijven te begeleiden en te assisteren bij de realisatie van hun maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo).

REACH
REACH is een Europees protocol over de productie van en handel in chemische stoffen. Wij steunen de doelstellingen van REACH, die overeenkomen met ons eigen streven naar het bevorderen van verantwoorde productie, gebruik en verwerking van onze producten.

Responsible Care
Wij steunen tevens de doelstellingen van het Responsible Care-programma. Responsible Care is een door de chemische industrie geïnitieerd programma. Er wordt gecommuniceerd met de vele betrokkenen over producten en productieprocessen. Wereldwijd werken bedrijven samen om continu de aandachtspunten op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu te verbeteren. Dit programma helpt onze industrie veilig en duurzaam te opereren met oog voor de komende generaties.

CE Markering
Leveranciers die materialen leveren binnen de verschillende Europese landen, mogen op korte termijn alleen nog producten leveren die voorzien zijn van het CE-markeringsembleem. De ETAG 005 bevat gespecificeerde klassen voor het gebruik van vloeibare afdichtingsystemen die worden beoordeeld op duurzaamheid, sterkte en brandwerendheid. Triflex' afdichtingssystemen voldoen aan de hoogste standaard die in alle afzonderlijke klassen, volgens de ETAG 005, geëist kunnen worden.

Afval
Bij een productieproces is er veelal sprake van toelevering van grondstoffen. Deze grondstoffen brengen doorgaans een grote afvalstroom met zich mee, waarmee wij met de grootste zorg ons inzetten voor een goede en recyclebare opvang van de verpakking/afvalstroom waarin dit wordt aangeleverd. Dagelijks zorgen wij voor deze scheiding en indien mogelijk wordt het verpakkingsmateriaal weer ingezet voor nieuwe aan te leveren grondstoffen of omgezet naar duurzame energie. Zo zorgen wij inmiddels voor ruim 70% minder afvalstromen van alle verpakkingsmaterialen in onze productieprocessen!